Hier een aantal referenties van klanten.


De hoop betonstaalcentrale B.V.

Bedrijfsoefentherapie

In 2005 zijn we gestart met bedrijfsoefentherapie. Er waren een aantal redenen om hiermee te beginnen:

  • de werkzaamheden zijn vaak belastend voor het bewegingsapparaat.

  • diverse mensen hadden klachten, die in een enkel geval tot verzuim leidden.

  • persoonlijke ervaring met Mensendiecktherapie.

Via een collega van een andere vestiging kwamen we terecht bij Jolanda Verhage. Tijdens de eerste sessie was een aantal deelnemers sceptisch over het nut ervan. Maar omdat in de lessen theorie en praktijk op een prettige manier gecombineerd werden, raakte iedereen (op een enkele uitzondering na) overtuigd.

De oefentherapie-sessie bestaat uit 3 onderdelen:

  • een stuk theorie over de anatomie en de invloed van een onjuiste houding en manier van bewegen en belasten. De theorie wordt toegelicht d.m.v. een Powerpoint-presentatie en diverse andere hulpmiddelen, zoals een model van de wervelkolom.

  • daarna volgt een serie oefeningen die je helpen om klachten te verminderen, maar ook om bepaalde spiergroepen te versterken. Het samen met je collega’s alle oefeningen doen, is een serieuze aangelegenheid, maar zorgt ook voor de nodige hilariteit.

  • het laatste en misschien wel belangrijkste deel is het werkplekbezoek. Hier krijgen alle werknemers de gelegenheid om uit te leggen wat de eigen werkzaamheden inhouden en welke problemen ze ondervinden. Vaak kan Jolanda direct adviezen geven en anders wordt men doorverwezen. In andere gevallen wordt aangeven dat er bepaalde aanpassingen nodig zijn om de situatie te verbeteren.

Van de hele sessie maakt Jolanda een verslag, waarin alle bevindingen en adviezen vermeld worden. Het is ook mogelijk om posters met adviezen en aandachtspunten te laten maken en deze als reminder op te hangen op de werkplekken.

Onze ervaringen met de bedrijfsoefentherapie zijn positief. Dit komt voornamelijk door de prettige manier waarop wordt gepresenteerd, de juiste combinatie van theorie en praktijk en het stukje persoonlijke aandacht tijdens het werkplekbezoek. Uiteraard is niet exact vast te stellen wat de invloed is op het ziekteverzuim. De kosten zijn echter al terugverdiend als op jaarbasis een paar dagen uitval wordt voorkomen.