Zorg dat u goed verzekerd bent voor oefentherapie. Voor 1 februari moet u een zorgverzekering afgesloten hebben wanneer u besluit om over te stappen. Ook wanneer u uw aanvullende pakket wilt veranderen moet u dit tijdig regelen.

Het is aan te raden een goede aanvullende verzekering af te sluiten. Wees zorgvuldig in uw keuze voor een zorgverzekeraar. Er zijn grote verschillen in de manier waarop zorgverzekeraars oefentherapie vergoeden. Zo geldt er soms een maximum aantal behandelingen, soms een maximum bedrag of zijn er andere beperkingen. Enkele polissen kennen geen beperkingen. Dit betekent dat uw kosten voor oefentherapie onbeperkt worden vergoed wanneer deze medisch noodzakelijk zijn en aan deze voorwaarden voldoen. Vaak valt oefentherapie onder dezelfde noemer als fysiotherapie. Weer hierop alert. Lees nauwkeurig uw polis en/of de informatie op de site van uw zorgverzekeraar.

Op de zogenaamde chronische lijst

kunt u zien welke aandoeningen voor chronische oefentherapie in aanmerking komen.

Ga voor meer informatie over uw verzekering of om verzekeringen met elkaar te vergelijken naar de officiële site van de oefentherapie.

Voor niet-verzekerde patiënten (geen of beperkte aanvullende verzekering) gelden de volgende prijzen (zie lijst tarief).

Heeft u vragen neem dan gerust contact op.