Begeleiding op maat op de werkplek

Beweeg Bewust Bedrijfsoefentherapie biedt workshops en adviezen op arbogebied. Werknemers worden bewust gemaakt wat ze zelf kunnen doen om zo gezond mogelijk te werken. Beweeg Bewust gaat zelf de werkplek op, de werknemers worden gecoacht op hun eigen werkplek, dus echt maatwerk. De programma's worden afgestemd op de wensen van uw bedrijf, instelling of organisatie en aan de aard van de werkzaamheden. De workshops bestaan enerzijds uit een theoretisch gedeelte en anderzijds is er veel aandacht voor oefeningen, houdingen en bewegingen. Na afloop van een werkplekonderzoek of workshop vindt een evaluatie plaats. Er wordt ook goed gekeken hoe we kunnen zorgen dat de werknemers het aangeleerde volhouden. Dit kan oa door het laten maken van Beweeg Bewust posters waar de werkzaamheden van de werknemers op te zien zijn. Deze werken goed als reminder.

Beweeg Bewust bedrijfsoefentherapie staat voor:

Werkplekonderzoek

Op de werkplek zal gericht gekeken worden naar de werkhoudingen, beroepsgebonden lichaamsbewegingen en arbeidsomstandigheden van de werknemers. Als geconstateerd wordt dat bepaalde ergonomische aanpassingen de werksituatie zouden kunnen verbeteren, worden deze gerapporteerd.

Bedrijfsworkshops ter plaatse op de werkplek

Hier wordt geleerd hoe je zo goed mogelijk je (werk)houding kan verbeteren. Verder gaan we in deze workshops de aangeleerde houdingen en bewegingen ter plaatse toepassen in de werksituatie.

Voorlichtingsbijeenkomsten fysieke belasting / tiltraining

De werknemers voorlichting geven over de invloed van fysieke belasting op het bewegingsapparaat(zoals zwaar tillen) en bewust maken van de juiste werkhoudingen en - bewegingen.

Voorlichtingsbijeenkomsten kans / RSI

De werknemers krijgen voorlichting over hoe ze KANS (klachten armen nek en schouders) kunnen voorkomen door ze bewust te maken van de juiste ontspannen werkhoudingen en - bewegingen.

Individuele (reintegratie)begeleiding

De werknemer die (gedeeltelijk) uitgevallen is, kunnen wij begeleiden terug naar de werkplek/aangepast werk. Dit doen wij in nauwe samenwerking met de werkgever en andere disciplines, bijvoorbeeld de bedrijfsarts.

Follow up workshop

1 of 2 jaar na de eerste workshop volgt de follow-upworkshop.

Er wordt bekeken wat de werknemers zijn blijven toepassen qua houdingen en bewegingen en wat niet. Verder gaan we in deze workshop de aangeleerde houdingen en bewegingen ter plaatse toepassen in de werksituatie.

Opleiding tot ergocoach

Het vroegtijdig herkennen van knelpunten op de werkvloer is een van de basisvaardigheden die de ergocoach geleerd wordt. Vervolgens kan de expertise van een specialist worden ingeroepen, om het probleem snel en adequaat op te lossen.

Stressmanagement

Aandacht voor stressfactoren: het bewust worden van spanning en ontspanning, het herkennen van lichaamssignalen en hoe hiermee om te gaan.

Werkplekbezoek met Myofeedback

Myofeedback gebeurt aan de hand van een apparaatje, dat bij elke beweging direct feedback geeft over de spierspanning in bijvoorbeeld de schouder- of onderarmspieren. Zo krijgt de werknemer snel inzicht in de eigen spanning tijdens het werk.